Instytut Samorządu i Administracji

Podmiotem prowadzącym SerwisAdministracji.pl jest Instytut Samorządu i Administracji Sp. z o.o., który od ponad 10 lat wspiera swoją działalnością administrację publiczną. Misją Instytutu jest pomoc tym jednostkom w zgodnej z prawem oraz efektywnej realizacji celów i zadań. Jeszcze jednym przejawem jej realizacji jest niniejszy Serwis, za pomocą którego dostarczamy rozmaitych narzędzi ułatwiających funkcjonowanie administracji. Niektóre z nich są całkowicie bezpłatne.

Jak już wspomniano, Instytut pomaga administracji od ponad dekady, a początki działalności związane są z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Wówczas w sposób znaczący zmianie uległ porządek prawny, co wiązało się z koniecznością dokonania istotnych modyfikacji w funkcjonowaniu podmiotów administracji. Instytut Samorządu i Administracji inicjując swoją działalność, skupił się na prowadzeniu działalności szkoleniowej, rozszerzając następnie katalog usług o działalność naukową oraz wydawniczą.

Od samego początku głównym założeniem realizacji powierzonych zleceń była wszechstronna, kompetentna, profesjonalna i przede wszystkim praktyczna pomoc Pracownikom administracji w rozwiązywaniu problemów, związanych głównie z koniecznością stanowienia i stosowania przepisów prawa. Mamy nadzieje, że równoległym efektem naszej działalności jest polepszanie, usprawnianie oraz doskonalenie obsługi podmiotów mających styczność z administracją.