Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU SERWISADMINISTRACJI.PL

 

Dane osobowe, a w szczególności dobra osobiste człowieka, stanowią przedmiot szczególnej ochrony nie tylko prawa krajowego, ale także prawa unijnego. Instytut Samorządu i Administracji Sp. z o.o. jako Administrator danych osobowych stosuje najwyższe standardy ochrony powierzonych lub udostępnionych danych osobowych. Przejawiają się one nie tylko w stosowaniu wewnętrznych procedur, ale także w doborze Partnerów dających rękojmię w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsza Polityka stanowi jeden z elementów tego zharmonizowanego systemu. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem, albowiem zawiera on relewantne treści związane z przetwarzaniem powierzonych lub udostępnionych nam danych osobowych.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem przekazanych lub udostępnionych danych osobowych jest Instytut Samorządu i Administracji Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000415946).
 2. Kontakt z Administratorem w zakresie danych osobowych jest możliwy za pomocą adresu e-mail podanego na stronie www.serwisAdministracji.pl lub korespondencyjnie pod adresem Instytut Samorządu i Administracji Sp. z o.o., ul. Grabowa 1a, 40-172 Katowice.

II. RODZAJ I ŹRÓDŁA PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Przetwarzamy dane, które zostają nam przekazane lub udostępnione bezpośrednio przez Ciebie lub przez przedstawiciela podmiotu, który reprezentujesz:
  1. dane mogą zostać przekazane za pomocą formularzy kontaktowych, w formularzach wypełnianych w związku z zakupami w serwisie, w korespondencji mailowej czy w związku z realizacją określonego żądania;
  2. dane mogą zostać udostępnione w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w ramach korzystania z naszych usług, wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach, bezpośrednio w związku ze świadczonymi usługami np. przy zakładaniu konta, wypełnianiu formularzy, zgłoszeniu na szkolenia, zapisie do newslettera itp.
 2. Niektóre dane, choć podawane dobrowolnie, są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi.

III. PODSTAWA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. W przypadku zamówienia dostaw lub usług świadczonych przez Administratora przetwarzamy Twoje dane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, jego obsługi, a także ewaluacji, na podstawie zawartej umowy.
 2. Dane przetwarzane są także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu zapewniania bezpieczeństwa realizacji dostaw lub usług, dokonania pomiarów statystycznych, poprawy jakości świadczonych dostaw lub usług, jak również w celu prowadzenia marketingu, w tym marketingu bezpośredniego lub promocji własnych usług.
 3. Ponadto podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda lub zgoda przedstawiciela podmiotu, który reprezentujesz. Wówczas dane przetwarzane są w celu i zakresie obejmującym tę zgodę.
 4. Podstawą przetwarzania danych są także przepisy prawa, wówczas dane są przetwarzane w zakresie, celu i czasie, w jakim wymagają tego te przepisy.

IV. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. przez czas wynikający z przepisów prawa regulujących podstawę, cel i zakres przetwarzania danych osobowych;
 2. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora;
 3. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę;
 4. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Osoby, o których mowa w tytule tego działu mają:

 1. prawo dostępu do swoich danych;
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 6. prawo sprzeciwu, w szczególności sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego;
 7. prawo wycofania zgody, jeżeli dane są przetwarzane na tej podstawie zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. prawo żądania przekazania kopii standardowych klauzul umownych.

VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. w związku z realizacją umowy, naszym Partnerom, w celu umożliwienia jej wykonania;
 2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT z tym, że podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem;
 3. podmiotom władzy publicznej uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Głównym ośrodkiem koncentracji danych osobowych jest Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w którym swoją siedzibę ma zarówno Administrator, jak i jego Partnerzy.
 2. Niektórzy dostawcy usług będący naszymi Partnerami (np. Google, Facebook) mają siedzibę poza terytorium EOG, dlatego sprawdzamy, aby dawali Oni gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Mają one swoje źródło przede wszystkim w zobowiązaniu do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub poprzez uczestnictwo w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

VIII. COOKIES

 1. Cookies są to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony serwisAdministracji.pl. Dane te wysyłane są przez przeglądarkę do serwera podczas każdego połączenia się ze Stroną z danego urządzenia końcowego.

 2. Cookies zawierają najczęściej informacje związane z przeglądaną Stroną, w szczególności jej nazwę strony, swój czas istnienia czy unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze Stroną.

 3. Dla zapewnienia sprawnego korzystania ze Strony serwisAdministracji.pl używamy także innych niż Cookies technologii, które służą do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze Strony w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do tych danych może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane te są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.

 4. Korzystając ze Strony serwisAdministracji.pl, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies i innych podobnych technologii, zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies i podobnych technologii, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze Strony serwisAdministracji.pl.

 5. Stosowanie przez nas Cookies lub innych podobnych technologii odbywa się w celu:

  1. zwiększenia efektywności działania Strony;

  2. lepszego dostosowania wyświetlanych treści;

  3. informacyjno-statystycznym.

 6. Poza rozwiązaniami technologicznymi wbudowanymi w Stronę serwisAdministracji.pl wykorzystujemy Cookies lub podobne technologie podmiotów trzecich, w szczególności Google oraz Facebooka.

 7. Zmiana ustawień Cookies, jak również ich usunięcie najczęściej jest możliwe z poziomu przeglądarki internetowej.